Generalforsamling marts 2022 indkaldelse

Se indkaldelsen i den vedhæftede pdf-fil.

See the invitation in the attached pdf-file.