ABK-NET ekstraordinær generalforsamling

ABK-NET extraordinary general assembly

I den vedhæftede fil findes en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ABK-Net. Mødet finder sted d. 2-11-2021.

In the attached file an invitation to an extraordinary general assembly in ABK-NET can be found. The meeting takes place 2-11-2021.